gg

Järna    Rosteri

Besök Rosteriet:

Maskinvägen 5

Post: Box 4

15321 Järna

Besök Kontor:

Upplandsgatan 48

Stockholm

 

Järna Rosteri

På Järna Rosteri drivs vi av engagemang och att växa tillsammans med våra kunder. Vi jobbar alltid med ekologiskt kvalitetskaffe för de bästa smakerna.

 

Besöksadress