gg

Järna    Rosteri

Besök Rosteriet:

Maskinvägen 5

Post: Box 4

15321 Järna

Besök Kontor:

Upplandsgatan 48

Stockholm

 

Joel Kornfeld

Rostmästare,  försäljning

Joel@jarnarosteri.se

076-829 27 27

Thomas Beckett

Kommunikation,  försäljning

thomas@jarnarosteri.se

073-536 67 20

Robin Wilson

VD,  försäljning

robin@jarnarosteri.se

070-840 13 65

Calle Jaxhagen

Lager och pack

calle@jarnarosteri.se

 

Järna Rosteri

På Järna Rosteri drivs vi av engagemang och att växa tillsammans med våra kunder. Vi jobbar alltid med ekologiskt kvalitetskaffe för de bästa smakerna.

 

Besöksadress